Тази година изданието е под надслов Оцеляване. Защо Оцеляване? Отборите ще трябва изцяло да разчитат на себе си – няма да има осигурени подкрепителни пунктове с храна и вода. Всеки отбор ще трябва да носи необходимите си провизии необходими, за да оцелее през всичките изпитания. Канибализмът е забранен :)