Да бягаш в замръзналата гора, търсейки скрити точки по карта, когато вече всичко ти изглежда еднакво може да се окаже брутално приключение за неподготвените.
Хубавото е, че няма да има маркировка. Ще има определени точки и всеки отбор ще трябва по карта да се ориентира до тях.