Да бягаш в замръзналата гора, търсейки скрити точки по карта, когато вече всичко ти изглежда еднакво може да се окаже брутално приключение за неподготвените.
На определено място от трасето състезателите ще бъдат отклонени и ще им бъде дадена карта за ориентиране. Ще трябва да намерят няколко скрити точки в гората. Всяка неоткрита точка ще носи по 9 мин наказание.