Брутални изпитания за силни хора! Да ринеш замръзнала пръст и да топлиш ръцете си само с горещия си дъх… да пълниш огромен чувал до горе, докато ръцете ти започнат да изпускат малката лопатка… ето какво очаква любителите на екстремни натоварвания в този кръг на Брутус Рън.
Всеки отбор ще разполага с малка лопатка и чувал, в който трябва да напълни пръст от зоната, предвидена за това (на 1 км метра от старта). След това чувалът трябва да бъде донесен до старт финала, където ще бъде претеглен. Всяка жена в отбор трябва да напълни чувал с минимум 15 кг, а всеки мъж минимум 22 кг.
Всеки липсващ килограм ще носи 5 минута наказателно време. Чували под 10 кг за жени и под 15 кг за мъже водят до дисквалификация.