За Brutus Run

На 27 януари 2019 г. приключението се завръща изцяло обновено, за да обедини най-коравите бегачи в едно брутално състезание. Тази година отново ще има 2 дистанции 21км (Warrior) и 45км (General) като генералната промяна е, че трасето е изцяло сменено и ще представлява три кръга. Местата са ограничени - само 60 отбора (Warrior) и 30 отбора (General) от по двама човека ще имат шанса да докажат волята и уменията си в борбата за победата! Няма да има контролно време за финиширане! Ще има "ЛОВЦИ". Те ще стартират по-късно от стартовете на съответните дистанции и при настигане на отборите ще ги дисквалифицират. "ЛОВЦИТЕ" ще стартират достатъчно късно, за да могат състезателите да преминават през препятствията спокойно стига да не се бавят прекалено. Колко време след старта ще тръгнат и ЛОВЦИТЕ ще бъде обявено преди състезанието и ще зависи и от метео условията и условията на трасето. Нека ловът започне сега! Какво е Brutus Run? – Накратко: едно брутално приключение с екстремно натоварване. Brutus Run е само за победители, за силни хора със силен дух. Това не е карнавално бягане с малко кал и бутафорни гимнастики. Това е истинско изпитание, което изисква физическа подготовка и воля за успех. ЛОВЦИТЕ и препятствията ще ограничат финиширалите до минимум. Brutus Run включва изтощително зимно бягане с бързо темпо на ултра-маратонска дистанция (45км) с обща денивелация 1500 метра; сковаващо мускулите носене на тежести по...

Още информация?

Виж повече

Предизвикателства

Survival

The teams will be self sustained – there will be no stations with food and water. Each team will have to carry all the food and water they need in order to survive the challenges along the way. The cannibalism is forbidden

Виж повече

Оцеляване

Отборите ще трябва изцяло да разчитат на себе си – няма да има осигурени подкрепителни пунктове с храна и вода. Всеки отбор ще трябва да носи необходимите си провизии необходими, за да оцелее през всичките изпитания. Канибализмът е забранен

Виж повече

Rock climbing

Only for General! A new challenge that will test your physical and mental limits. Each team will have to work hard in order to climb steep rocks.

Виж повече

Скално катерене

Само за General! Едно ново предизвикателство, което ще тества физическите и психическите ви граници. Всеки отбор ще трябва да работи съвместно, за да изкачи стръмен скален участък.

Виж повече

Изтощителнo горско бягане

Изтощително бягане на тежка дистанция от 42 км (General) или 20 км (Warrior) с обща денивелация от 1500 / 850 метра, с поддържане на скоростно темпо и без време за почивка. Дълги изкачвания, уморителни спускания, трудни зимни условия и леден въздух. За да успеете с допълнителните препятствия и задачи, и да финиширате бягането в контролното […]

Виж повече

Exhausting trail run

Exhausting running a severe distance of 42 km (General) or 20 km (Warrior) with a total ascend of 1500 / 850 meters, maintaining high-speed pace with no time to rest. Long climbs, tiring descends, difficult winter conditions and icy air. To succeed with the additional challenges and obstacles and finish the run in the allowed […]

Виж повече

Вързани с въже

Ограничения за ума, ограничения за тялото. За да усещат реално ограничението на бойната единица „отбор” от обкръжаващия го свят, ДВАМАТА бегачи във всеки тим ще бъдат вързани един за друг с въже през кръста. Ще ви се иска да се отдалечите от партньорите си, ще ви се иска да се скриете зад дърво, когато ви […]

Виж повече

Running tied

Limiting the body, limiting the brain. To feel the real isolation of the battle unit called “team” vs. the rest of the world, the runners in each team will be tied to each other with a rope through the weist. You may want to go away from your partnerс, you may want to hide behind […]

Виж повече

Копаене и носене

Брутални изпитания за силни хора! Да ринеш замръзнала пръст и да топлиш ръцете си само с горещия си дъх… да пълниш огромен чувал до горе, докато ръцете ти започнат да изпускат малката лопатка… ето какво очаква любителите на екстремни натоварвания в този кръг на Брутус Рън. Всеки отбор ще разполага с малка лопатка и чувал, […]

Виж повече

Digging and carrying

Brutal challenges for tough people! To dig the frozen grounds and to warm up your hands with your breath only… while filling up a huge sack, until your hands start to drop the small spade… this is what the fans of the extreme adventures could expect in this round of Brutus Run. Each team will […]

Виж повече

Сечене на дърво

Сила или техника? Или просто брутален ентусиазъм и зверско размахване на брадвата? Изборът е изцяло Ваш. Всеки отбор ще бъде изправен пред едно реално горско предизвикателство – отсичане на дебело и здраво дърво с брадва. Неуспешно отсичане или пропускане на предизвикателството ще води до огромно накaзателно време.

Виж повече

Wood chopping

Power or skills? Or just brutal enthusiasm and ferocious swinging of the axe? The choice is entirely YOURS. Each team will face one real forest challenge – cutting a thick and strong tree with an axe. Failure to complete this challenge will lead to a huge penalty time.

Виж повече

Стрелба с лък

С уморени от изтощаващото размахване на брадвата ръце, всеки ще има шанса да добави бонус време за своя отбор, като упражни и демонстрира своята прецизност, точност и постигне точни попадения със стрелба с лък по мишена. Мишената е разграфена на кръгове от 10 точки в центъра до 1 точка в края. Всеки участник има право […]

Виж повече

Archery

With hands tired from the exhausting swinging of the heavy axe, each participant will have the chance to add bonus time for his team, by showing their skills, skillfull eye and precision at the archery challenge. The board is divided into circles – 10 points in the center and 1 point in the periphery. Each […]

Виж повече

Решаване на задачки

Гимнастика за ума в анаеробни условия. Прости задачки могат да ви се видят доста сложни за решаване, докато кръвта в тялото е насочена само краката. На приблизително 17-ти (General) / 10-ти (Warrior) км от трасето всеки отбор ще получи лист със задачи, които ще трябва да реши в рамките на 3 км бягане. Задачките ще […]

Виж повече

Solving puzzles

Gymnastics for the brains in anaerobic conditions. Simple tests could be very difficult to solve, while the blood is constantly pumped only to the legs. Approximately after the 17th (General) / 10th (Warrior) kilometer, each team will receive a list of logical tasks, which will have to be solved within the next 3 kilometers. The […]

Виж повече

Ориентиране

Да бягаш в замръзналата гора, търсейки скрити точки по карта, когато вече всичко ти изглежда еднакво може да се окаже брутално приключение за неподготвените. На определено място от трасето състезателите ще бъдат отклонени и ще им бъде дадена карта за ориентиране. Ще трябва да намерят няколко скрити точки в гората. Всяка неоткрита точка ще носи […]

Виж повече

Orienteering

To run through the frozen woods, searching for a hidden spots with a single map when you are tired and everything looks the same, could be a brutal adventure for those that are not prepared. On a certain place of the route all the participants will be given an orienteering map. They will have to […]

Виж повече

Изненада

Очаквайте допълнителни предизвикателства, точно когато няма да ви е до това…

Виж повече

Surprise

Expect additional challenges, exactly when you will hate it.

Виж повече

Очакваме

по време на предстоящото събитие:
0 удара с брадва
0
копки с лопата
0
изминати километра
0
килограми пренесена пръст

Състезания

DCIM102GOPRO

Brutus Run Warrior

Дистанция:21км бягане + приключения Виж повече
DCIM102GOPRO

Brutus Run General

Дистанция:45км бягане + приключения Виж повече

Правила и контролни времена

 • Местата за Brutus Run General са ограничени до 30 отбора от по двама души
 • Местата за Brutus Run Warrior са ограничени до 60 отбора от по двама души
 • За участие в Brutus Run General и Brutus Run Warrior се допускат само отбори от по ДВАМА души
 • През цялото време на състезанието участниците в отбора ще бъдат завързани с 5м въже един за друг. Нарушаване на възела или премахване на въжето дори и за кратко води до дисквалификация и прекратяване на състезанието.

Регламент за препятствията и контролно време:

Без контролно време! Ще има ловци, които настигайки отборите ще ги дисквалифицират (DNF). Всеки, финиширал без да бъде застигнат от ЛОВЦИТЕ, ще се счита за успешно завършил Brutus Run и ще получи медал.

Препятствия:

 • Бягане
  45 км с обща положителна денивелация 1500 метра, в зимни условия - препоръчително темпо не по-бавно от 6:30 минути на км. - Brutus Run General
 • Бягане
  21 км с обща положителна денивелация 800 метра, в зимни условия - препоръчително темпо не по-бавно от 6:30 минути на км. - Brutus Run Warrior
 • Копаене на пръст и събиране в чували
  Всеки участник в отбора трябва да напълни определени килограми - 15кг за жени и 22кг за мъже. Напълнените чували трябва да се пренесат от отбора от мястото за пълнене на пръст до кантара на старт финала (прибл. 1 километър). За всеки килограм под зададените се дава 5 минути наказателно време.
 • Сечене на дърво
  - акациева метровка, разположена на земята, с по-голям диаметър за мъжете и по-малък за отбори с жени. Не е задължително да се сече точно през средата, допустимо е отклонение до 70:30. За успешно отсечено дърво се смята напълно прекъснато дърво в зоната на сечене, т.е. получаване на две (или повече) парчета от дървото. Неуспешно отсичане или отказване от препятствието водят до 40 минути наказателно време.
 • ВНИМАНИЕ:

  Възможни са наранявания от трески по време на сеченето.

 • Стрелба с лък
  - в мишена, разграфена от 1 (в центъра) до 10 (в края на периферията). Всеки участник има право на 1 контролен изстрел, след което стреля 3 пъти. Точките на двамата участници се сумират и за всяка точка отборът получава по 20 секунди бонус време.
 • Задачи за раздвижване на мозъка
  На пункт на трасето, всеки отбор получава 3 логически задачи на лист хартия. Необходимо е да реши задачите, бягайки, и след това да ги предаде на следващия пункт – след около 3 км разстояние. Всяка нерешена задача ще носи по 3 минути наказателно време, а ако всички задачи са грешни или нерешени – общото наказателно време ще е 15 минути. Задачите могат да се решават съвместно от двамата, да се дискутират и пр. – важното е накрая отборът да стигне до решение и верен отговор.
 • Ориентиране
  На определен километър от трасето на участниците ще бъде дадена карта за ориентиране и ще трябва да намерят определен брой контролни точки. Намирането на дадена точка води до 20 мин бонус време (изважда се от финалното време за финиширане).
 • Катерене
  Само за Brutus Run General! На определен километър от трасето участниците ще трябва да изкачат скален отвес. Ще има доброволци на тези места, които ще указват и помагат на участниците как точно да се справят с препятсвието. Пропускането му води до наказателно време от 30 минути.
 • Скачане с чували
  Всеки участник от отбор ще трябва да "облече" и скача с чувал, за да се придвижи на определено разтояние. При пропускане на препятствието се дава 30 минути наказателно време.
 • Преобръщане на тежести
  Всеки отбор ще трябва да премести/преобърне тежести по няколко пъти. При пропускане на препятствието се дава 30 минути наказателно време.
 • Изненада?
  Допълнително нелеко препятствие ще очаква всички участници, което ще бъде обявено непосредствено преди извършването му. : )

Към времето на финиширане на всеки отбор се добавя или изважда съотв. бонус или наказателно време, получено при изпълняване на задачите и така се сформира финалното му време. За да се счита участието за успешно отборът не трябва да е застигнат от ЛОВЦИТЕ.

Екипировка

Задължителна екипировка за Брутус Рън:

 • мобилен телефон (който ще бъде изключен определено време за състезанието, а включване в указаният времеви отрязък ще води до дисквалификация)
 • раница за бягане
 • вода минимум 1 л на човек
 • храна - минимум 1000 kcal/човек
 • алуминиево фолио (survival blanket)
 • водоусточево яке/дъждобран

Регистрация

Срокове за регистрация:

Период / състезание Brutus Run General 45km Brutus Run Warrior 21km
Ранно записване * - до 31.12.2018 вкл. 55 лв 45 лв
Стандартна цена * - от 01.01.2019 до 21.01.2019 вкл. 65 лв 55 лв
Записване на място няма няма

* Местата за Brutus Run General 45 км са ограничени до максимум 30 отбора и 60 отбора за Brutus Run Warrior (регистрирали се и платили) от по ДВАМА души! Таксата за участие е за един участник.

ВАЖНО! Регистрации на място не се приемат!

Участници

Локация и трасе

Как се стига до старт финал пункта

Старт/финал пунктът ще бъде разположен на поляната с вишката над Аладжа манастир. До мястото се стига от Варна по пътя към Аладжа манастир. След достигане на Аладжа манастир се поема по пътя към местност Печемлията. Поляната със старт/финала се намира на 500 метра в дясно.

маршрут

Партньори

Biofresh вярва, че спортът означава здраве, а здравето означава красота. Затова застава зад българските атлети и всички любители на движението и активните спортове. През годините компанията участва активно в мероприятия, подкрепящи спортове на открито, сред които и нашия ултрамаратон „TryvnaUltra”. През 2017 г. компанията участва и в още две мащабни инициативи - ултрамаратонът „ROAD KOM EMINE 600“, ръководен от Антония Григорова и създаването на БАСО (Българска асоциация на спортните организации) и още много други.
Fiskars е основана в малко финландско градче през 1649 г. и нараства до мащабите на крупна международна корпорация, уважавана за продуктите си, които отговарят на строгите финландски стандарти за качество и дизайн. Продуктите са известни със своята функционалност, произведени от трайни материали с високо качество и подходящи за всекидневна употреба.
Нашите приятели от Атлас Лаб и страхотните продукти на Sponser, Швейцария ще съдействат на BrutusRun. Всички участници ще имат възможност да опитат и влеят енергия по трасето на подкрепителните пунктове, опитвайки различни продукти, сред които и невероятните спортни напитки
Природен парк Златни пясъци е най-малкият (13,2 кв.км) от 11-те природни паркове в страната. Намира се на 17 км североизточно от гр. Варна. Разположен е успоредно на морския бряг и обгражда едноименния курортен комплекс. Дължината на парка е 9,2 км, а средната ширина 1,2 км. Най-високият връх е Чиплак тепе – 269 м, а средната надморска височина е 110 м.
РДГ Варна

Награди и осигуряване

Всеки участник в Брутус Рън 45км и 21км ще получи:

 • уникална тениска с логото на Brutus Run
 • специален медал „finisher” (само за тези, които финишират в контролното време)
 • мускулна треска, мазоли и синини
 • стартов номер и чип
 • ел.отчитане на резултати
 • професионални безплатни снимки

Класиране 2017

Свържете се с нас

Адрес:Варна, България
Телефон:+ 359 898 624 511

iRun logo

Brutus Run се организира от iRun.bg

Бегачите за нас:

 • Нели Ангелова

  Рядко могат да се видят толкова усмихнати и позитивно настроени хора на едно място – от екипа на iRun до всички участници. Огромно благодаря за старанието и усилията, с които организират всички събития! Ние сме с Вас!

  Нели Ангелова

  бегач
 • Константин Цонков

  Това не е просто едно бягане… Това е невероятна емоция която определено си заслужава. Само който е идвал на горско багяне с irun знае каква е тръпката да бягаш през гората с още 100-150 чевека и всеки един от тях да е супер позитивно настроен и това те зарежда още повече. Не се чудете а идвайте, ще намерите нови приятели и ще се забавлявате на 100%!

  Константин Цонков

  бегач
 • Бояна Папазова

  iRun.bg – страхотни сте!! Благодаря ви за невероятното приключение, което организирахте днес. Бяхте страхотни! Всички бяхме страхотни! Всеки един ден с вас е вълнуващ, интересен и с нещо винаги специален и различен. Благодаря и на участниците(заедно с мен), за постоянството и че с всеки път броят ни се увеличава. Очаквам следващото предизвикателство с нетърпение!!

  Бояна Папазова

  бегач